Laatste updated: 24/04/2023

Lees deze gebruiksvoorwaarden (“Voorwaarden”, “Gebruiksvoorwaarden”) zorgvuldig door voordat u de website https://www.allonsy.be (de “Service”) gebruikt die wordt beheerd door Allonsy (“wij”, “wij”, of “onze”).

Uw toegang tot en gebruik van de Dienst is afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Dienst.

Door toegang tot of gebruik van de Dienst gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Indien u het niet eens bent met enig deel van de voorwaarden dan mag u de Dienst niet betreden.

Intellectueel eigendom

De Dienst en de originele inhoud, functies en functionaliteit zijn en blijven het exclusieve eigendom van Allonsy en haar licentiegevers.

Links naar andere websites

Onze Dienst kan links bevatten naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of worden gecontroleerd door Allonsy.

Allonsy heeft geen controle over, en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor, de inhoud, het privacybeleid, of de praktijken van websites of diensten van derden. U erkent verder en gaat ermee akkoord dat Allonsy niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten beschikbaar op of via dergelijke websites of diensten.

Wij adviseren u met klem de voorwaarden en het privacybeleid te lezen van websites of diensten van derden die u bezoekt.

Beëindiging

Wij kunnen de toegang tot onze Dienst onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief en zonder beperking indien u de Voorwaarden schendt.

Alle bepalingen van de Voorwaarden die door hun aard na beëindiging zouden moeten blijven bestaan, blijven na beëindiging bestaan, inclusief, zonder beperking, eigendomsbepalingen, afwijzing van garantie, vrijwaring en beperkingen van aansprakelijkheid.

Disclaimer

Uw gebruik van de Dienst is op eigen risico. De Dienst wordt geleverd op een “AS IS” en “AS AVAILABLE” basis. De Dienst wordt geleverd zonder enige vorm van garantie, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of verloop van de prestaties.

Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België, zonder rekening te houden met de bepalingen inzake wetsconflicten.

Het niet afdwingen van enig recht of enige bepaling van deze Voorwaarden zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van deze rechten. Indien een bepaling van deze Voorwaarden door een rechtbank ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze Dienst, en vervangen alle eerdere overeenkomsten die wij eventueel tussen ons hebben met betrekking tot de Dienst.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te vervangen. Indien een herziening materieel is, zullen wij trachten ten minste 30 dagen van tevoren kennis te geven van de inwerkingtreding van de nieuwe voorwaarden. Wat een wezenlijke wijziging is, wordt uitsluitend door ons bepaald.

Door toegang te blijven zoeken tot of gebruik te blijven maken van onze Dienst nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, verzoeken wij u de Dienst niet langer te gebruiken.

Contacteer ons

Als u vragen heeft over deze voorwaarden, neem dan contact met ons op.